Agrarisch Werk

Suikerbieten                            bietenrooien
- Zaaien, rijenspuiten, granulaatstrooien
- Land klaarmaken
- Rooien met 6 en 9 rijer
- Transporteren

Aardappelen
- Land klaarmaken (spoorvolgend frezen)
- Poten
- Rijenfrezen
- Rooien (zelfrijdende rooier 2 of 6 rijen)
- Transport en inschuurlijn

Granen
- Zaaibedbereiding
- Spitten en zaaien
- Pickup dorsen
- Maaidorsen

Uien
- Land klaarmaken
- Zaaien met GPS (1,50 en 2,25m)uienzaaien
- Rooien (1,50 en 2,25m)

Wortelen
- Zaaien
- Land klaarmaken
- Rooien
- Inzet shovel (4 vorken)

Mais
- Zaaien
- Land klaarmaken
- Bemesten
- Schoffelen
- Hakselen en inkuilen

Gras
- Zaaien
- Maaien
- Schudden
- Harken (14 meter breed)
- Hakselen en inkuilen
- Persen en wikkelen

Bemestingbemesten
- Sleepslangen
- Zodebemester