Over Wieringa

Het zware, (soms) ruige grondwerk. Dat is ons vak. Ook het zwaarste werk moet nauwkeurig en goed worden aangepakt. Door mensen die precies weten wat ze moeten doen. En dat ook doen. Op het moment dat u ze nodig hebt. Met de juiste machines en voor een goede prijs. Daarom schakelt u ons in. Op goede gronden...

ERVARING FLEXIBILITEIT GECERTIFICEERDE KWALITEIT.. CONTINUÏTEIT

Wieringa Roodeschool (anno 1927) heeft altijd geïnvesteerd en ingezet op kwaliteit. Kwaliteit is voor ons: doen wat de opdrachtgever van ons vraagt. Zo goed mogelijk. Dit vraagt om gespecialiseerde machines. Die hebben we. Het vraagt om vakkundige en ervaren harde werkers die goed geschoold zijn, zich verantwoordelijk voelen, gemotiveerd zijn en houden van hun werk. Die hebben we! En het vraagt om affiniteit met en betrokkenheid bij wat de opdrachtgever wil en nodig heeft. Dat zijn voor ons vanzelfsprekendheden. Wij zorgen dat het werk optimaal en professioneel wordt aangepakt en afgewerkt. Steeds weer, zodat u verder kunt. Wij werken met korte, directe lijnen en leveren kwaliteitswerk. Dat kunnen we beloven maar we bieden liever garanties. Daarom is ons bedrijf ISO 9001, VCA en VKL gecertificeerd. Certificeringen die garanderen dat de kwaliteit intern en extern ook wordt bewaakt en nageleefd. Daarom blijven we investeren in machines, mensen en in service. Wij voelen ons voor geen enkele klus te groot.


...VOOR AGRARISCH WERK

Al vele decennia is Wieringa Roodeschool de eerste keuze voor vele agrariërs in de regio Groningen. Wieringa wordt ingeschakeld voor de meest uiteenlopende klussen in de akkerbouw en de tuinbouw, maar ook weidebouw en de veeteeltsector. Grondbewerking zoals zaaien en poten, ruggen trekken, schoffelen, bemesten, gewasonderhoud en natuurlijk oogsten en rooien. Uiteraard voor de traditionele gewassen als granen, aardappelen, bieten, maïs, wortelen en uien. Maar ook voor o.a. gras en grondwerk. We hebben een uitgebreid specialistisch machinepark dat we inzetten voor uw bedrijf. Op het moment dat u ons wilt inzetten.

...VOOR GRONDVERZET

Een steeds belangrijker onderdeel van onze activiteiten is grondverzet en grondvoorbereidingswerk voor o.a. aannemers en wegenbouwers. Ook dit werk past precies binnen onze bedrijfsvoering, waarin zaken als flexibiliteit en goede timing, nauwkeurigheid, correcte afwerking en een uitstekende prijs/ prestatieverhouding bij elk werk voorop staan. Wieringa Roodeschool streeft ernaar om steeds opnieuw de eerste keus te zijn voor kleinere en middelgrote werken in de regio. Soepel inzetbaar en met de zekerheid van kwaliteit. We hebben er het specialistische machinepark en de mensen voor. Klaar om voor u aan de slag te gaan. Zodat u verder kunt.